तीन सय भन्दा बढी किताबहरु हस्तान्तरण

 

क्यालीग्राफी प्रदर्शनी समारोह

 

‘एक क्षेत्र: एक मार्ग’ को अवधारणाबारे छलफल

https://www.youtube.com/watch?v=wSRwyGFaTR8&feature=share

OBOR described as beneficial to member nations including Nepal

http://topnepalnews.com/nepal-english-news-nepal-latest-news-live-upd/11682#.Wgqz6-QXtow.facebook

https://www.inheadline.com/news/obor-described-as-beneficial-to-member-nations-including-nepal#.Wgqz1rObHCo.facebook

https://thehimalayantimes.com/business/belt-and-road-initiative-help-bridge-infrastructure-deficit-south-asia-say-stakeholders/

‘एक क्षेत्र: एक मार्ग’ को अवधारणाबारे छलफल

http://www.myrepublica.com/

http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/14/c_136751337.htm#0-fbook-1-45141-b182d7286068ff4101843e17368e4b10

https://www.youtube.com/watch?v=wSRwyGFaTR8&feature=share